Privacy

Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk. Zonder uw schriftelijke toestemming krijgt niemand informatie over u, ook uw gezinsleden of uw huisarts niet. Indien u daartoe toestemming geeft, wordt na afsluiting van de behandeling een brief naar de huisarts en/of verwijzer gestuurd. Uiteraard heeft u hierbij recht op inzage. De gegevens in uw dossier zijn geheim. De verwerking en bewaring van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De algemene privacywetgeving wordt in acht genomen en er wordt gewerkt conform de regels opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS). Medische gegevens / informatie mogen niet voor juridische zaken gebruikt worden.