Klachtregeling

Indien u ontevreden bent over de geleverde zorg en u komt er in een gesprek met mij niet uit, dan kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure. Marise Bijl – van der Linden is lid van de NVVS en P3NL.